A Szombathelyi szervezőlelkészség története

Elfogadva a Szombathely városában és környékén élő görögkatolikus hívek kérését, Kocsis Fülöp Érsek- Metropolita 2019. január 1-jei hatállyal megalapította a Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészséget a hívek jobb lelkipásztori ellátása érdekében. Az új szervezőlelkészség joghatóságához Vas és Zala megye települései ill. a Soproni Járás települései tartoznak. Az első szervezőlelkész Tasi Tamás győri parókus atya volt.

2019.július 1-jei hatállyal Kocsis Fülöp Érsek-Metropolita Elek Antal atyát nevezi ki a Szombathelyi Szervezőlelkésznek és szombathelyi kórházlelkésznek. Minden vasárnap Sopronban (7.30 Utrenye, reggeli zsolozsma; 8.30 Szent Liturgia) és Szombathelyen (17.00, Szent Liturgia) végzünk. Havonta két alkalommal szombatonként Zalaegerszegen is végzünk szertartásokat ill. tartunk felnőtt közösségi alkalmakat. Hétköznaponként csak Sopronban, minden csütörtök 18 órakor végzünk Szent Liturgiát a Kórházkápolnában.

A Szombathelyi Szervezőlelkészség megalapításának előzményei

Dr. Keresztes Szilárd Hajdúdorogi Megyéspüspök 1991-ben megalapította a győri szervezőlelkészséget, és kinevezte Fekete András görögkatolikus papot szervezőlelkésznek.

A Győri Egyházközség a szórvány helynökség része, területe a győri, szombathelyi római egyházmegyék területére terjed ki.

Filiái Pannonhalma, Szombathely, Szent Liturgiát alkalmanként Sopronban is végeznek.

Fekete András szervezőlelkészi munkája eredményeképpen 2004. január 1-jén Szilárd püspök megalapította a Győri Görögkatolikus Egyházközséget, melynek első parókusa Fekete András volt. 2005. december 1-jével kinevezte Tóth András görögkatolikus papot a Győri Egyházközség parókusává. A parókus ideje alatt került a Görögkatolikus Egyház tulajdonába a parókia épület, megalakult az egyházközséget támogató Aranyszájú Szent János Alapítvány és a Reménység Szent Flóra házi segítségnyújtó szolgálat. Az egyházközség fejlődő közösség, az alapító családok és utódaikon kívül új családokkal is gyarapszik, mind a keresztelők, elsőáldozások, esküvők révén, mind a mai napig munkahely, megélhetés miatt ideköltöző görögkatolikusok révén. Az egyházközség missziós terület is, jelentős a felnőtt keresztségek száma. A 2000. évi népszámlálási adatok alapján Győr és Győr környékén 700 görögkatolikus él (a Győr és a Szombathelyi Egyházmegye területén kb. 2000 fő szétszórtan), ebből a hitüket gyakorló görögkatolikusok száma, kb. 150-re tehető, nagy ünnepeken (húsvét, karácsony, templombúcsú) a szertartások résztvevői 100-120 fő körül van, átlagosan 30-40-en jönnek a vasárnapi liturgiákra.

2014. augusztus 1-től Polgári László elöljárója rendelkezése szerint a győri görögkatolikus egyházközség parókusa és az egyházközség fenntartásában lévő Reménység Szent Flóra Szeretetszolgálat lelki vezetője lesz.

Szombathelyen minden hónap 3. vasárnapján, 17.30-kor a Szent Norbert templomban ( Zárdatemplom ) volt görögkatolikus szent liturgia.

Jelenleg az Annunciáta nővérek kápolnájában (Szombathely, Boldizsár Körút 1.) tarjuk minden vasárnap 17 órakor.

.

Posted in Egyéb kategória