“Keleti és nyugati katolikus fiatalok közös táborozása a nyugati végeken” -2020.08.03-12.

A Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség vezetését egy éve vehettem át, ez idő alatt rendszeresen szerveztünk családi, lelki és más közösségi programokat. Szerettük volna, ha csak a fiataloknak is szervezhetünk egy nyári tábort.

Az elmúlt egy évben több barátot és partnert ismerhettünk meg, így nyílt lehetőségünk egy 10 napos tábori programba bekapcsolódni. Ezért külön köszönet illeti Dr. Takács Gyula plébánost, őrségi atyát és Hegyi Lászlót, a Rönöki Árpád-házi Szent Imre Herceg Templom Alapítvány elnökét, Bodogán László hajdúböszörményi atyát és Tóth Lóránt hajdúdorogi diakónus atyát.

A tábor keretében 22 keleti és nyugati katolikus fiatal vehetett részt egy nagyon intenzív és tartalmas, kulturális, vallási, közösségi élményekkel teli programban az Őrségben (Vas megyében). Nagy segítségünkre voltak Bodogán Mátyás első éves kispapunk, Balázs Mihály tanulmányvégzett kispap és menyasszonya, Krisztina.

Néhány gondolat a tábori élményeikről:

„Ha csak egy jelzővel kellene jellemezni az őrségi táborozásunkat, akkor az a felejthetetlen lenne.
Hogy mi tette az elmúlt 10 napot ennyire meghatározóvá, napestig lehetne sorolni, de csak néhány ilyen pillanatot emelnék ki. Először is a helyszín: az Őrvidék. Páratlan táj vett körül, a szállásunk pedig közvetlenül a Rába mentén volt. A tábor ideje alatt színes programokon vehettünk részt: a körmendi kastélyt és parkját néztük meg, Árpád-korból épségben megmaradt templomban görögkatolikus Szent Liturgiát végeztünk, kenutúrán vettünk részt, kalandparkot, csillagvizsgálót látogattunk meg. A 25 táborozó gyerek között voltak hajdúböszörményiek és -dorogiak, valamint helyi fiatalok is, akikkel nemcsak múlt, hanem telt is az idő. Egyben látva a csapatot, úgy tűnt, hogy egy ismerős, összeszokott közösség vagyunk, holott igazából a táborban ismertük meg egymást. De ezek az élmények és barátságok nem jöhettek volna létre Laci bácsi (ex-autóversenyző, idegenvezetőnk és sofőrünk), valamint Elek Antal atya segítsége nélkül, Hálásak vagyunk munkájukért!” (Írta: Bodogán Mátyás)

„Számtalan szórakozási lehetőségünk adódott, amelyet folyamatosan körülölelt az ima és a hitélet. Volt lehetőségünk Ausztriában kirándulni, ahol megtekinthettük az oszmán birodalom és a magyar hadsereg által vívott harc tiszteletére felállított emlékművet. Majd további lehetőségünk volt: kenuzni, motorcsónakozni, offroadozni, túrázni, az Őrségi Nemzeti Parkba ellátogatni. A Tihanyi-félszigeten lévő középkori Apáti templomban végezhettünk görögkatolikus Szent liturgiát, amelyben Főtisztelendő Elek Antal szombathelyi görögkatolikus áldozópap homíliájában a Lukács evangéliumában szereplő „egy apa két fiáról szólt”. Az egyik fiú nemet mondott az apa kérésére, de végül mégis megtette annak kérését. Ez alatt a 10 nap alatt mi, fiatalok is gyakorolhattuk a lelki programokban, hogy mire kér bennünket a Mennyei Atya majd az életben. Továbbá folytattuk utunkat a Tihanyi Apátság felé, ahol megtekinthettük a frissen megnyílt kiállítást. Élményekben és tapasztalatokban gazdag tárlatot láthattunk a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban és a hozzá tartozó püspöki palota kiállítótermeiben. Vasárnap a szállásunkon lévő, csörötneki Örökige római katolikus templomban az ottani hívekkel együtt kapcsolódtunk be a szentmisébe. Számos egyéb imalehetőségre is volt alkalmunk, köztük egyet kiemelve, amikor parakliszt végeztünk a fiatalokkal együtt. Az utolsó nap eljuthattunk Boldog Brenner János vértanú vértanúságának helyszínére (Kéthely). Itt a zarándoklat és a vértanúság értelméről, kegyelmi erejéről elmélkedtünk Antal atyával, és kértük a magyar Tarzíciuszt, hogy segítse életünket Istennek tetszően élni.” (Írta: Antal Krisztina és Balázs Mihály)

Ami egyedül nehezen megy, jó partnerekkel és barátokkal könnyebben megvalósítható. Legyen ez a következő, előttünk álló év mottója, alakuljon bárhogyan is a járvány által a közösségi életünk és a lehetőségeink, jó partnerekkel rugalmasan mégis megvalósíthatjuk közösségi szinten azt, amire a Mennyei Atya küldetést adott mindnyájunknak.

Elek Antal szombathelyi szervezőlelkész

smart

Vasvári búcsú 2020.08.15-16.

A vasvári búcsú nem éppen a bizánci szertartásairól híres, sőt, talán még egyáltalán nem hangzottak föl bizánci dallamok ezen az ősi búcsúi alkalmon.

Az idén azonban, Nagyboldogasszony ünnepén az éjszaki virrasztáson görögkatolikus szertartást végeztünk ott, Akatisztoszt énekeltünk, Máriát dicsértük.

Az alkalom több szempontból is különleges volt. A vasvári búcsú ünnepe az idén egybeesett az országos 1Úton zarándoklat időpontjával, amikor az egész országban, a Mária út mentén egyszerre zarándokolnak a Szűzanya tisztelői. Az idei zarándoklatot, – a magunk részéről a 25 kilométeres gyaloglást Hosszúperesztegről Vasvárra, – a világ testi lelki gyógyulásáért ajánlottuk föl. Az esti szentmisére- amelyet Barsi Balázs atya celebrált – zsúfolásig megtelt a domonkosok vasvári temploma: búcsúsok, gyalogos és kerékpáros zarándokok, a Mária Rádió Pestről érkezett buszos zarándokai, és persze a vasváriak. Barsi Balázs atya külön kiemelte, ahogy a görög testvéreink az Istenszülőt milyen sokféleképpen szólítják meg és becézgetik.

Ebbe a lelkes imádságba, az élő egyház reménykeltő sokszínűségébe kapcsolódtunk be mi, görögkatolikusok is 15-dikén éjfélkor, az éjszakai virrasztás keretében, Elek Antal atya vezetésével. Meglepetésünkre nem csak görögkatolikusok jöttek el, a környékről és Zalaegerszegről, hanem a rómaiak is szép számmal, vasváriak, rábahídvégiek, budapesti zarándokok, és a verbita atyák. Üdvözlégy Istennek szeplőtelen jegyese! – énekeltük újra meg újra az Akatisztosz himnuszát.

Talán görögkatolikus részvételünkkel hagyományt teremtünk a vasvári búcsún?

     Vasvár már a középkor végén jelentős búcsújáróhely volt. A török hódoltság idején azonban megszűnt az egyházi és nagyrészt a világi élet is Vasváron, így a búcsú hagyománya is elenyészett.
     A 18. században a város újjáéledése során a búcsújárás is új formában éledt fel, ekkor a barokk vallásosságnak megfelelően a Mária-tisztelet került előtérbe. Bizonyára a török hódoltság után visszatelepülő domonkosoknak – különösen azok szombathelyi (szentmártoni) kegyszobrának – is fontos szerepe volt a Mária-búcsúk kialakulásában. A vasvári kegyszobor első írásos említése 1747-ből való, és a Szentkút neve is ekkortájt tűnik fel a forrásokban.
     Ugyancsak hozzájárult a Mária-tisztelet megerősödéséhez Vasvár ősi plébániatemplomának, a Nagyboldogasszony-templomnak az újjáépítése.  A búcsúkra ma is sokan érkeznek Vasvárra. Nagyboldogasszonykor körmenet megy a temetői templomhoz.

Írta: Kocsis Márta

Mindszenty-zarándoklat Vasvárra-2020.08.15.

Gyülekező: Hosszúpereszteg, Szent István király templom 7.40 Indulás: 8 órakor

Útvonal: Hosszúpereszteg – Csehimindszent – Oszkó – Vasvár (25 km) Csatlakozni

bárhol lehet!

Érkezés: Vasvárra 17.10 órakor

Záró szentmise: 18 órakor Vasvár, Szent Kereszt Felmagasztalása templom

Celebrálja: Barsi Balázs OFM atya

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Határidő: augusztus 12. 18 óra

Jelentkezés: 1utonvasvar facebook,

További részletek és felvilágosítás: Drimmer Lászlóné 30/7325-326

Éjszaka Nagyboldogasszonyi búcsú virrasztással folytatódik, melynek keretében 24.00-kor az Istenszülő Akatisztoszt végezzük. A szertartást vezeti Elek Antal szombathelyi görögkatolikus szervezőlelkész. Mindenkit szeretettel várunk!

20 órától 24 óráig a vasvári plébánia imacsoportjai, kisközösségei vezetnek egy-egy imaórát.

“Keleti és nyugati katolikus fiatalok közös táborozása a nyugati végeken” -2020.08.03-12.

A Magyar Falu Program közösségfejlesztés programban a Csörötneki római katolikus plébánia (mint nyertes pályázó) egy 10 napos ifjúsági tábort valósít meg. A táborban keleti és nyugati katolikus fiatalok vesznek részt az ország keleti és nyugati részéről. A Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség segített kiválasztani a kelet-magyarországról érkező fiatalokat, segít lelki programokkal megtölteni a tábort a 10 nap alatt. Vas megyei görögkatolikus fiatalok is bekapcsolódnak a programba.

Szeretnénk megköszönni a lehetőséget Dr.Takács Gyula plébános atyának és Hegyi Lászlónak (a Rönöki Árpád-házi Szent Imre Herceg Templom Alapítvány elnöke), hogy görögkatolikusként ránk gondolt mint partnerre.

A programhoz jó időtöltést és Isten áldását kívánjuk!

Elek Antal gk. szervezőlelkész

A tervezett program, mely az időjárástól függően sorrendjében változhat:

A szállás az Akácfa Kempingben, sátrakban (Vizitúra-kikötő, Csörötnek, https://www.csorotnek.hu/turizmus/akacfa-kemping)

1. nap: 2020. aug. 3. Utazás kisbuszokkal, táborkezdés 18 órakor

2. nap: Tábornyitás, környékbeli túrával,

3. nap: 2020. aug. 5. Tihanyi kirándulás, 11 órakor Szent Liturgia az Árpád-kori Apáti templomban, a Tihanyi apátság megtekintése, fürdés a Balatonban

4. nap: Körmend és Ják nevezetességei
5. nap: A Hársas-tóhoz való biciklitúra, főzés, fürdés

6. nap: Szentgotthárdi csata színhelyének megtekintése, Mariabild, szabadfoglalkozás, sportversenyek

7. nap: vasárnapi római katolikus szent mise látogatás, Szombathelyi Székesegyház, erdei kötélpálya,

8. nap: Kézműves programok,  kisebb túra,
9. nap: Fürdés a körmendi élményfürdőben, szabadprogram kiscsoportokban

10. nap Visszaindulás: aug.12-én.