“Rosszért rosszal ne fizess!” (1Tesz 5,15)

Nagy Szent Poimén abba (hitvalló, Egyiptomban született, 340-450)

Részletek a Szent Öregek könyvéből, 249-251.oldal

„Egy testvér jött Poimén abbához, és így szólt hozzá: „Abba, sok gondolat támad rám, és veszélybe sodornak.” Erre az öreg kivezette a szabad levegőre, és azt mondta: „Teregesd ki köpenyedet, és fogd be a szelet!” (Péld 30,4). Ő azt mondta: „Nem tudom megtenni.”

Erre így szólt hozzá az öreg: „Ha ezt nem tudod megtenni, akkor azt sem tudod megakadályozni, hogy jöjjenek a gondolatok, de az hatalmadban áll, hogy ellenállj nekik!

Poimén abbáról mesélték, hogy amikor az istentiszteletre el akart menni, körülbelül egy órán át ült külön, gondolatait vizsgálva, s így ment aztán el.”

„Egy másik testvér megkérdezte: „Mit jelent az: Rosszért rosszal ne fizess (1Tesz 5,15)?” Azt mondta neki az öreg: „Ennek a szenvedélynek négy fajtája van: az első a szívből származik, a második a látásból, a harmadik a nyelvtől, a negyedik pedig az, hogy a rossz tettet rosszal viszonzod. Ha meg tudod tisztítani szívedet, nem jut el a látásig; ha eljut a látásig, igyekezz nem kimondani; ha pedig kimondod, gyorsan utasítsd el magadtól, nehogy a rossz tettet rosszal viszonozd!”

„Ismét ő mondta: „Az Isten elé borulni, magunkat másokkal össze nem mérni, és saját akaratunkat hátunk mögé vetni – ezek a lélek szerszámai.”

„Ismét ő mondta: „Bármilyen csapás fölött, amely rád tör, a győzelem: a hallgatás.