Aranyszájú Szent János főpap emléknapja a keleti egyházban – November 13

A szentek között élő Aranyszájú János atyánknak, Konstantinápoly érsekének emléke.

A kisvecsernyén

Uram, tehozzád… után négy előverset veszünk, és elénekeljük a főpap három sztihiráját, megismételve az elsőt.

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek öröme…

Utánoztad Keresztelő Jánost, * ezt a névtársadat az önmegtagadásban szépen követted, * és a nagy Illést is * böjtölésben és tisztaságban, * s mindkettőnek buzgósága hevített, * Aranyszájú atyánk! * A császári zsarnokkal bátran szembeszálltál, * mint Krisztus egyházának pásztora!

Az Ige isteni sugallatára megfogalmazott * tanításod hangja írásban bejárta az egész földet, * és megvilágosította a világot, atyánk, * s megnyitotta a megtérés ajtaját, * Krisztus evangéliumát * és a szegényekről való gondoskodást állítva lelkünk elé.

A te lelked tisztasága * és szeplőtelen fénye * a helyes tanítás napsugarát * árasztja a világra, * bölcs atyánk, Aranyszájú János, * és eloszlatja a sötétséget, * és elvezeti a mindenséget a vallásos életre.

Dicsőség… 4. hang.

Isteni ihletésű hangszer lettél, Aranyszájú, * s általad a Szentlélek szólt hozzánk, * tanításod szava világos beszéddel bejárta az egész földkerekséget, * az apostolok követőjévé lettél, szentéletű, * s eljutottál abba a karba, amelybe vágyódtál. * Esedezzél az Úrhoz, teljesen boldog, * hogy békítse meg a világot, és üdvözítse a mi lelkünket!

Most és… Theotokion (az Istenszülőnek). Minta: Harmadnapon…

Ments meg minket szükségeinktől, Krisztus Istenünk Anyja, * ki a mindenség Alkotóját szülted, * hogy mindnyájan mondhassuk néked: * Üdvözlégy lelkünknek * egyetlen közbenjárója!

Előverses sztihirák:

A vértanúk mintadallamra szóló sztihirái:

2. hang. Minta: Efráta háza…

Aranyos * kürtként * tűntél fel, * mely gyönyörűen harsogja * az Isten nagy műveit * a világ véghatáraira, ó János!

Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot.

Miként * Mózes, * úgy te is * törvényt kaptál az Úrtól, * és bölccsé tetted és megvilágosítottad * isteni ihletésű tanításoddal a világot, ó Aranyszájú!

Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szenteid örvendezzenek!

Valóban * az Isten * országának hirdetője lettél, * és ezt mondtad, Aranyszavú: * Térjetek meg! * És megszüntetted a kétségbeesést.

Dicsőség… Ugyanarra.

Azt * tanítottad, * Aranyszájú atyánk, * hogy Atyát és Fiút és Szentlelket * és a Szentháromság egyetlen egyeduralkodását kell hinnünk.

Most és… Theotokion (az Istenszülőnek). Minta: Harmadnapon…

Esedezzél * Istenszülő Szűz, * az Aranyszájúval együtt, * a tőled született Isten-Igéhez, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Tropár. 8. hang. Mintadallam.

A te ajkadról tűzlángként sugárzó kegyelem * a földkerekséget megvilágosította, * e világnak az önzetlenség kincseit hagyta, * s megmutatta nekünk az alázat magasztosságát. * Azért, ó Aranyszájú János atya, ki bennünket igéiddel oktatsz, * kérjed Krisztus Istent, az Igét, * hogy üdvözítse lelkünket!

Elbocsátó.

Forrás: Ménea II. Rohály Ferenc kéziratos fordításának
átdolgozott kiadása