“A képzetek (phantaszisz) a démonoktól származnak”

Antal abba (251 -356)

„Néhány testvér Antal abbához ment, hogy elmondják neki, milyen képzeteket (phantaszisz) láttak, és megtudják tőle, vajon igazak-e azok, vagy pedig a démonoktól származnak. Volt egy szamaruk, amely azonban útközben elpusztult. Amikor pedig megérkeztek az öreghez, az őket megelőzve ezt a kérdést szegezte nekik: „Hogyan pusztult el útközben a kis szamár?” Ezt mondták neki: „Honnan tudod ezt, abba?” Ő így felelt nekik: „A démonok mutatták meg nekem.”

Azok azt mondták neki: „Hiszen épp azért jöttünk, hogy megkérdezzünk téged erről, mert képzeteket látunk, amelyek gyakran beigazolódnak, és nehogy eltévedjünk.” A szamár példáján világosította fel őket az öreg arról, hogy a képzetek a démonoktól származnak.”

A szent öregek könyve, 29.oldal