Bibliai gondolatok – Pünkösd utáni 21. Vasárnap

Luk.8,5-15

„4Amikor egyszer nagy tömeg vette körül és a városokból tömérdek nép zarándokolt hozzá, mondott egy példabeszédet: 5„Kiment a magvető, hogy elvesse a magot.

Vetés közben néhány szem az út szélére esett. Eltaposták, és az ég madarai felcsipegették.

6Más szemek köves talajra hullottak. Kikeltek, de aztán elszáradtak, mert nem kaptak elég nedvességet.

7Ismét más szemek szúrós bogáncs közé hulltak. A szúrós bogáncsok velük együtt nőttek, és elfojtották őket.

8A többi mag jó földbe hullott, kikelt és százszoros termést hozott.” Amikor befejezte, fölemelte a hangját: „Akinek van füle a hallásra, az hallja meg!” 9Tanítványai megkérdezték, hogy mi a példabeszéd értelme. 10Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek csak a példabeszédek szólnak, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.

11Ez a példabeszéd értelme: A mag az Isten szava.

12Az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön az ördög, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek.

13A köves talajba hulló szemek azok, akik meghallgatják s örömmel fogadják atanítást,denem ver bennük gyökeret, így aztán a kísértés idején hűtlenné válnak. 14A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják, de később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak.

15A jó földbe hulló szemek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek.

A Szeretetláng lelki naplójába 1963. május 18-án Kindelmann Károlyné a következő bejegyzést teszi Jézus kérésére: „Ne feledd el, mennyire fáj az útszélre esett magvak sorsa!” (Szent István Társulat, Szeretetláng Lelki Napló /1961 -1983/; Budapest 2014)

Luk. 5,12 Az útszélre hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, de aztán jön az ördög, kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek.

Áthoszi Porfíriosz atya tanítja:

„Ne engedjünk belépést az ördögnek! Én nem hagyom, hogy a harag vagy az önzés egyetlen gondolata is bennem maradjon, nehogy a Sátán nyitott ablakot találjon. Ez az ablak az engedély. Ha eltávolodsz Istentől, veszélyben forogsz, mivel a Sátán „üresen” talál, és átveszi feletted az uralmat. Hallgassatok rám, nekem is van egy kevés tapasztalatom ezekben a dolgokban!” ( „Áthoszi Porfíriosz atya (1906-1991) tanításai című könyvből, Odigitria – Jel kiadó, Budapest 2014)