„A szív, amikor a földi dolgokkal, különösen a haszontalanokkal törődik, elhagyja az Urat”

Bibliai gondolatok

Pünkösd utáni 7.hét, csütörtök

Apostoli szakasz: 1Kor 7,24-35

Atyámfiai! Mindenki maradjon meg abban a hivatásban Isten előtt, amelyben meghívást kapott. A szüzekre nézve pedig nincs parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelt érdemeljek. Azt tartom tehát jónak a közelálló szükség miatt, hogy jó az embernek így maradnia. Feleséghez vagy kötve? Ne keress elválást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. De ha feleséget veszel, nem vétkeztél; és ha a szűz férjhez megy, nem vétkezett. Azonban az ilyeneknek testi gyötrelmük lesz, én pedig meg akarlak kímélni titeket. Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid. Ezután azok is, akiknek feleségük van, olyanok legyenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik örvendeznek, mintha nem örvendeznének, akik vásárolnak, mintha nem volna birtokuk, és akik élnek ezzel a világgal, mintha nem élnének; mert elmúlik ennek a világnak az alakja. Én pedig azt akarnám, hogy gond nélkül legyetek. Akinek nincs felesége, arra gondol, ami az Úré, hogyan tetsszék az Úrnak. Akinek pedig felesége van, arra gondol, ami a világé, hogyan tetsszék feleségének; és meg van osztva. Mind a férj nélküli asszony, mind a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen; aki azonban férjnél van, arra gondol, ami a világé, hogyan tetsszék férjének. Ezt pedig hasznotokra mondom, nem azért, hogy tőrt vessek nektek, hanem hogy tisztességesen éljetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz.

Evangéliumi szakasz: Mt 15,12-21

Abban az időben odamentek Jézushoz tanítványai, és azt mondták: „Tudsz-e róla, hogy a farizeusok szavad hallatára megbotránkoztak?” Így válaszolt nekik: „Tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Világtalanok vak vezetői ők! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.” Péter megkérte: „Magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet!” Jézus azt mondta: „Hogyhogy még ti sem értitek? Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre? Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, kicsapongások, lopások, hamis tanúságok, káromkodások. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.” Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidón vidékére vonult vissza.

Részlet Kronstadti Szent János: Életem Krisztusban, 71.oldal

A szív, amikor a földi dolgokkal, különösen a haszontalanokkal törődik, elhagyja az Urat, aki az élet és béke forrása, s ezért elveszíti az életet meg a nyugalmat, a világosságot és az erőt, de mihelyt bűnbánatot tart a hiábavaló gondok miatt, s a mulandó dolgoktól ismét teljes szívvel az örökkévaló Istenhez fordul, újra az élő víz forrása csörgedezik benne, újból csönd és nyugalom költözik bensőjébe, világosság, erő és bátorság Isten s az emberek előtt. Okosan kell élni!