„Aki felvette a szolgaalakot, az nem nézi le a szolgákat”

Részletek a Jeruzsálemi Szent Kürillosz: Tizenötödik katekézis, a megkeresztelendők számára élő szóban Jeruzsálemben megtartva arról: és eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége (175-178.oldalakon)

Ki lehet olyan boldog, mint az, akit akkor Krisztus barátjának találnak? Az ily dicsőséges Király nem nézi le szolgáit, akiknek testőrei az angyalok, aki az Atya tróntársa. Ám nehogy összekeveredjenek a választottak az ellenséggekkel, elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik választottait a négy égtájról. Az, aki még Lótot sem nézte le, bár ő csak egy volt, hogyan nézné le a sok igazat? Akkor azt mondja a felhők kocsiján szállítottaknak és az angyalok által összegyűjtötteknek: Jöjjetek, Atyám áldottai!(Mt 25,34)

Ezt mondhatja valaki a jelenlévők közül: Szegény vagyok, vagy tán éppen akkor ágyban fekvő beteg leszek, vagy úgy ér el, mint a malomban őrölő asszony. Akkor sem fognak átnézni rajtunk? Bízzál ember! A bíró nem személyválogató. Nem látszatra, nem szóbeszéd alapján ítél (Iz11,3). Nem kedvez a művelteknek a képzetlenek kárára, sem a gazdagnak a szegény hátrányára. Mégha a mezőn leszel is, felvesznek az angyalok. Ne gondold, hogy felveszik a birtokosokat, a napszámosokat otthagyják. Lehetsz szolga, szegény, nem kell aggódnod, Aki felvette a szolgaalakot (Fil 2,7), az nem nézi le a szolgákat. Lehetsz ágyat nyomó beteg, meg van írva: Ahol ketten lesznek egy ágyon, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják (Lk 17,34). Légy férfi vagy nő, ha a malomban kell ülnöd, nem fog elmenni melletted az, aki bátran kivezette a foglyokat. Aki kihozta Józsfete a börtönből és a királyságig emelte, téged is ki fog váltani szorongattatásaidból a mennyek országába. Csak legyen bizalmad, csak dolgozz, csak küzdj készségesen. Semmi nem megy veszendőbe neked.

Fel van írva minden imádságod és zsoltározásod, fel van írva minden irgalmas cselekedeted, fel van írva minden böjtöd, fel van írva minden szépen és jól megtartott házasság, fel van írva minden Istenért teljesített megtartóztatás. A felírtak közül az első koszorúk a szüzességért és a tisztaságért járnak, és úgy fogsz ragyogni mint az angyal.

Ám ahogy szívesen meghallgatod a kellemes mozzanatokat, neheztelés nélkül hallgasd meg az ellenkezőket is. Fel van írva minden kapzsiság, fel van írva minden paráznaságod, fel van írva minden esküszegésed, káromkodásod, méregkeverésed, lopásod és gyilkosságod. Mindezeket később is felírják, ha most már megkeresztelésed után ugyanezeket elkövetted. Mert az előzőket kitörölték.”

„Félelmetes az ítélet, és rettegést vált ki az, amit hírdettek róla. Kész van számunkra a mennyek országa, és kész az örök tűz. Azt kérdezheti valaki: Hogyan meneküljünk meg a tűztől? És hogyan jussunk be a királyságba? Ezt mondja: Éheztem, és ennem adtatok (Mt 25,35). Tanuld meg az utat. Ez nem képes beszéd, hanem meg kell tenni a mondottakat. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, vándor voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek (Mt 25,35-36). Ha mindezeket megteszed, akkor vele fogsz uralkodni, ha nem teszed meg, elítélnek.

Már most fogj hozzá ezek cselekvéséhez és tarts ki a hitben, nehogy a balga szüzek mintájára, mert akkor akarsz olajat vásárolni, kizárjanak (Mt 24,1-13), Ne bízd el magad azért, mert kezedben van lámpásod, hanem égve őrizd meg. Világoskodjanak jócselekedeteitek az emberek előtt (Mt 5,16), hogy miattad ne káromolják a Krisztust. Viseld a romolhatatlanság jócselekedetekből szőtt illő öltözetét, és ami Istentől kapsz, hogy gazdálkodj vele, azzal hasznosan bánj. Javakat bíztak rád? Gazdálkodj vele becsületesen. A tanítás szavát bízták rád? Végezd jól. Képes vagy hallgatóid lelki javának gyarapítására? Tedd szorgalmasan. A jó gazdálkodásának számos kapuja van. Csak közületek egy se kerüljön az elvetésre, hogy bizalommal találkozhassunk örök Királyunkkal, Krisztussal, aki uralkodik mindörökké. Mert mindörökké uralkodik, aki ítél élőket és holtakat, miután meghalt élőkért és holtakért. És így mondja Pál is: Krisztus azért halt meg és támadt életre, hogy uralkodjék holtakon és élőkön (Róm 14,9).