Egy évvel ezelőtt Vasváron

Vasváron gyűltek össze a szórványban élő görögkatolikusok – 2018.11.24.

Alexandriai Szent Katalin ünnepének előestéjén ismét görögkatolikus szertartást, ünnepi vecsernyét tartottak Nyugat-Dunántúlon, a Vas megyei Vasváron.

Ez már a harmadik alkalom volt, hogy a közelben lakó, sőt távolabbról jövő görögkatolikus testvérek együtt ünnepeltek. Dr. Janka Ferenc atya (Veszprém) vezetésével és Elek Antal diakónus atya (Sopron) szolgálatával végezték a szertartást.

A szombathelyi, jáki, Körmend és Vasvár közelében lakó görögkatolikusok lelkes éneklésébe, imádságába, amely egyúttal a világegyház közös szentségimádásának is része volt, a vasvári római katolikus hívek és az itt szolgáló verbita atyák is bekapcsolódtak. 

A vecsernye előtt dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész régészeti séta keretében mutatta be a nemrég feltárt vasvári temetőkápolna ásatási kincseit, illetve a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt. A szertartás utáni közös ünneplésnek a domonkos kolostor zarándokháza adott otthont. Reméljük, jövőre még többen leszünk!

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/Vasvaron-gyultek-ossze-a-szorvanyban-elo-gorogkatolikusok–2018-november-26

2017-ben is összejöttünk Vasváron

MEGHÍVÓ

2017. október 28-án, szombaton fél 6-kor

Bizánci egyházzenei áhítat

lesz a vasvári plébániatemplomban,

,,AKATISZTOSZ a legszentebb Istenszülőnek”

címmel,

a Görögkatolikus Kamarakórus közreműködésével.

Az AKATHISZTOSZ görög kifejezés, jelentése: nem ülve végzett. Ez a bizánci szertartás egyik gyönyörű, énekelt imádság-füzérét jelöli.

Az esemény délután fél 5-kor kezdődik, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény megtekintésével, (Vasvár, Kossuth Lajos u.1.) fél 6-kor a Görögkatolikus Kamarakórus bizánci egyházzenei áhítata majd következik a vasvári plébániatemplomban. (Vasvár, Bartók Béla u.3.)

Az Akatisztosz szertartása 6 órakor kezdődik a templomban.

A bizánci rítusú keresztényeknek ez, a Mária tiszteletére végzett imádsága hasonló a latin szertartású katolikusok litániájához, így ezen a szombaton ezt végezzük a Rózsafüzér helyett. A szertartásba bárki bekapcsolódhat a könnyen énekelhető, ismétlődő dallam révén.

és 2016-ban is összejöttünk Vasváron

„Keleti lélekkel, keleti képekkel, keleti énekkel” – Vasvári Görögkatolikus nap 2016. június 7.

A szórványban élő görögkatolikusok számára különösen nehéz, és sokszor kíván áldozatokat a hit közösségi gyakorlása, a távol eső templomok, parókusi központok miatt is. Több helyen szerveznek hát az egy környéken lakók kis közösségi alkalmakat, szertartásokat, mert hitünket igazán méltó módon csak így tudják gyakorolni és megtartani.

Május utolsó szombatján a Vas megyei kisváros, Vasvár centrumában lévő, nemrég felújított, egykori domonkos kolostorban „Keleti lélekkel, keleti képekkel, keleti énekkel” címmel tartott délutánt a görögkatolikus hagyományok iránt érdeklődőknek a győri görög egyházközség.

A kánikulai hőségben a rendház évszázados, hűvös falai kellemes hátteréül szolgáltak az elhangzó előadásoknak, melyekre nemcsak a helybeli római katolikus közösség tagjai, hanem a környéken élő görögkatolikus hívők is örömmel eljöttek. A 25-30 főnyi hallgatóság (Vasvárról, Sopronból, Kőszegről) elsőként Polgári László győri parókus atya szavai alapján ismerhette meg az Istenszülőhöz szóló paraklisz felépítését, gazdag jelképrendszerét, az ima jelentőségét.

Majd Királyné Kocsis Magdolna zenetanárnő, a szegedi parókia kántora tartott zenével illusztrált előadást a görögkatolikus zene gyökereiről, jellegéről, ma is élő változatairól, a különleges módon azonos, ősi szövegekre épülő, mégis egyedi dallamkincsről. És bár hangfelvétel nem készült, a terem zengett a lelkes énekszótól.

Végül Kisléghi Nagy Ádám festőművész, érdemes művész beszélt „Ablakok a mennyre – Az ikonokról festő szemmel” című előadásában az ikonok kialakulásáról, fejlődéséről, sokszínűségéről, magával ragadva a hallgatóságot.

Ezt követően, a délután szerves folytatásaként, hangzott fel a plébániatemplomban az Istenszülőhöz szóló paraklisz, melyet László atya végzett a plébánián szolgáló Ghie Marsel verbita atya és hívei jelenlétében. A kántori szolgálatot Elek Antal, a soproni szórvány közösség kántora végezte. Az esti szentmisén, a római naptár szerinti Úr napja előestéjén, Polgári atya koncelebrált és mondott homíliát, rögtönzött kis görögkatolikus kórusunk pedig Királyné Kocsis Magdolna kántor asszony vezetésével énekelt az áldozás alatt és a mise végén. A nap családias hangulatú agapéval zárult.

A délután és az este egymásra épülve erősítette meg bennünk, szórványban élőkben az összetartozás érzését és szükségességét, valamint hasonló alkalmak megszervezésének igényét más településeken is, hiszen olyan értéket kapunk hitünk által egymástól, melyet meg kell mutatnunk és ünnepelnünk is egyben. Az ez által megtapasztalt kegyelem csak tovább mélyíti e törekvéseinket.

Köszönjük a kezdeményező Kisléghi-Kocsis házaspár gondos szervező munkáját, meleg vendégszeretetét és a tőlük kapott ösztönzést a résztvevők nevében is.

dr. Király Rita