November 8. Szent Mihály és Gábor Főangyalok ünnepe

Imádság az imaórákban

Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk taníttatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésre vezéreltessünk

„Olv.: Uram, irgalmazz! (Negyvenszer.)

Pap: KI MINDEN IDŐBEN ÉS ÓRÁBAN, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sokirgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imánkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölccsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk taníttatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésre vezéreltessünk, mert áldott vagy, örökkön-örökké.”

Papi zsolozsmáskönyv, 22.old.