Szent Pál Apostol: „Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz”

Tesszalonikaiaknak írt levél 2.fejezet, 13-17.

Buzdítás az állhatatosságra.

13Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. 14Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében. 15Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok. 16Urunk, Jézus Krisztus pedig és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, 17vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jótettben és szóban.