Panachida – Megemlékezés az elhunytakról

Panachida

Megemlékezés az elhunytakról

Pap: Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép: Ámen.

Pap: Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

A nép ugyanezt kétszer megismétli. Dicsőség. Most és. Szentháromság… Miatyánk… Mert tied az ország…

Tropár 4. hang: A megdicsőült igazak lelkeivel, * nyugtasd meg, Üdvözítőnk, a te elhunyt szolgá(i)dnak lelkét, * megőrizvén ő(ke)t a boldog életben, * mely nálad van, Emberszerető!

A te nyugalmadban, Urunk, * hol minden szenteid megnyugszanak, * elhunyt szolgá(i)dnak lelkét, * Üdvözítőnk, nyugtasd meg!

Dicsőség. Te vagy, Isten, ki leszállottál a poklokra, * és a lebilincselteknek kötelékeit feloldozád, * elhunyt szolgá(i)dnak lelkét, * Üdvözítőnk nyugtasd meg!

Most és.Egyetlen tiszta és szeplőtelen Szűz, * ki Istent mag nélkül szüléd, * kérjed őt elhunyt szolgájának (szolgáinak) * lelke üdvéért!

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Háromszor minden könyörgés után.

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgáinak), N-nek lelki nyugalmáért, és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkei(k)nek bocsánatáért!

Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét (lelküket), hol az igazak megnyugosznak!

Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűnei(k)nek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan Királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz! Hosszan.

Pap: Mert te vagy, Krisztus Istenünk, elhunyt N. szolgá(i)dnak feltámadása, élete és nyugalma, s téged dicsőítünk, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Adj, Urunk, a tőlünk elköltözött N. szolgá(i)dnak boldog nyugalmat, és készíts neki(k) örök emléket!

Nép: Boldog nyugalmat és örök emléket!