15 perc elmélkedés a reggeli zsolozsma egyes szövegei alapján – Nagyböjt 2. kedd

Tropárok, 5. hang

Itt van a himnuszéneklés ideje, * itt van a könyörgés órája. * Ezért mint egyedüli Istenünkhöz, * szüntelenül így kiáltunk hozzád: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk, *’ Előhírnöködnek közbenjárása által, s üdvözíts engem, Uram!

Mindnyájan igyekezzünk a szent böjttel megfékezni a szenvedélyeket, * és osztatlan hittel a szent szemlélődésre emelni értelmünket, * hogy az élet gyönyörein fölülemelkedve *’ elnyerhessük a mennyei életet s az isteni fényesség kisugárzását!

Titokzatos asztalt tetett a böjt, * s alkalmat ad, hogy gazdagon töltekezzünk, * együk azért ételként a Lélek örök ajándékait, * s igyuk italként a könnyeknek Isten-fakasztotta áradatát * s ajánljunk örvendezve szünet nélkül *’ dicsőítő éneket Istennek!

Minden emberi fenyegetéstől és más rossztól, * legszentebb Szűz, ments meg minket, * mert te vagy a mi védelmezőnk és oltalmunk! * Hozzád és a tőled született Istenünkhöz menekülünk. * Járj közben nála, hogy mentsen meg bennünket *’ minden veszélytől és aggodalomtól!

II. ÓDA. 8. hang. Irmosz:

LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK, hogy én vagyok a ti Istenetek, aki megszentelem a ti kedves, zsenge áldozatotokat, melyet az egész esztendő minden napjának tizedeként adtok, s népemnek juttatom azt, a szenvedésektől való szabadulásra és az üdvösség zsengéjeként!

Te a megtért és böjtöt tartó niniveieket megmentetted az őket fenyegető büntetéstől, a teljesen kicsapongó szodomaiakat viszont tűzzel elhamvasztottad, Krisztusom! Ments meg engem az ő pusztulásuktól!

Jertek, népek, köszöntsük buzgón a böjtöt, és tiszteljük, mint a tisztaság őrét és a szenvedélyektől való megszabadulás forrását, s közben az Urat énekeljük és magasztaljuk mindörökké!

IX. ÓDA.

Tartsunk igazi böjtöt az Úrnak! Tartóztassuk meg magunkat az ételektől, de egyúttal a haragos és hazug beszédtől is, és szakítsunk minden szenvedéllyel, hogy tisztán érhessük meg a húsvétot!