“Folyamatosan mond az imádságot”

Részlet Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről című könyvéből,10. levél, , 66.oldal

„Gyakorlatnak nem azt nevezzük, amikor kipróbálunk valamit, azután meghátrálunk. Gyakorlaton azt értjük, ha valaki keményen küzd, párviadalt vív, győz és vereséget szenved, nyer és veszít, elesik és újra föláll, mindent megmozgat, s legutolsó leheletéig elfogadja a tusát és a harcot.”

Részlet Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről című könyvéből,3. levél, , 41.oldal

„Egyebekben, gyermekem, kezdettől fogva kényszerítsd magad, hogy a szűk kapun átjuthass, mert csak ez vezet a Paradicsom tágas kertjébe. Minden órában és minden napon nyomd el önnön akaratodat, és ne keress más utat ezen kívül! Ezen jártak a szent életű atyák lábai. Te is fedd fel utadat az Úr előtt, és ő majd vezet téged. Fedd fel gondolataidat lelkiatyádnak, és ő majd meggyógyít. Soha ne rejtsd el egyetlen gondolatodat sem, mert abban rejtőzik az ördög gonoszsága. A kimondott szóval eltűnik. Ne fedd fel más ember hibáját saját magad igazolására, mert a kegyelem, amely idáig oltalmazott, azonnal felfedi a tiedet. Amennyire csak szeretetben oltalmazod a testvéredet, annyira melenget és megőriz téged is a kegyelem az emberek rágalmaitól.

Ami pedig a másik testvért illeti, akiről írtál, úgy tűnik, meg nem gyónt bűnei vannak, amelyeket szégyell elmondani a lelkiatyjának. És ezen keresztül nyer teret a kisértés. Ez a helytelen dolog azonban nem maradhat kijavítatlanul. Mert őszinte gyónás nélkül az ember nem tisztul meg. Kár volna, hogy az ördög így kijátssza őt. A háttérben az önzés rejlik. Az Úr világosítsa meg, hogy magához térjen. Te pedig imádkozzál, és viseltessél szeretettel vele és mindenkivelel szemben, magadat viszont őrizd meg minden rossztól.

Mindenesetre most, hogy bejutottál a küzdőtérre, sokfajta kisértéssel fogsz találkozni, és készülj fel arra, hogy türelemmel fogadd őket. Folyamatosan mond az imádságot, és az Úr majd megsegít kegyelmével! A kisértések soha nem erősebbek a kegyelemnél.”