Aranyszájú Szent János főpap emléknapja a keleti egyházban – November 13

A liturgia misztériumjellege Aranyszájú János szerint

Aranyszájú János számára a liturgia misztérium esemény. Számára az egész szertartás oly mértékben az üdvgondozás anamnézise és a mennyei valóság kinyilatkoztatása, hogy az teljesen átragyogja a liturgia földi megjelenését. Így szólítja fel Aranyszájú hallgatóit: „Higgyétek, hogy most is az a vacsora van (Jézus búcsúvacsorája), amelyen maga is részt vett. Hiszen semmiben sem különbözött az ettől. Hiszen nem úgy van, hogy ezt ember készíti elő, azt meg ő, hanem ő maga készíti mind ezt, mind azt. Amikor tehát azt látod, hogy a pap neked átnyújtja (az áldozást), ne gondold, hogy a pap teszi ezt, hanem Krisztus keze az, ami feléd kinyúlik.”

Részlet Robert F.Taft -Hans-Joachim Schulz: A bizánci liturgia című könyvéből, 157.oldal.