„A gyengék is el kell hogy érjék a teljes szeretet állapotát”

Részletek Kovács Márta OCD: A lelki harc áldása, Vitovnicai Tádé atya tanítása alapján, 93-96.oldalak

Az Úr a legfinomabb részletekig el tudja rendezni a dolgokat. De nekünk nehéz ezeket átadni Istennek, nehéz elfogadnunk a passzivitást. Nehéz elhinnünk Istennek, hogy mindenben tud és akar segíteni. Gyakorolni kell magunkat.

Önéletrajzában Lisieux-i Szent Teréz maga vall arról, hogy milyen volt hozzáállása az igazságtalanság elviseléséhez:

Elsajátította már azt a jó szokást, hogy soha ne panaszkodjék, még akkor sem, ha elveszik azt, ami az övé, vagy ha igazságtalanul okolják valamiért. Jobban szeretett hallgatni, és nem mentegetőzni; nem volt az érdeme, csupán természetes erénye…

Ez a figyelemreméltő vallomás Teréz négy éves korára vonatkozik. De ha nem is mindenki született Terézhez hasonló természetes erényekkel és olyan lelki erővel, hogy el tudja fogadni az igazságtalanságot, legyőzve önmagát, az Úr végső célként mindenkinek ezt az állapotot szánja.

Bátorításként lássuk. Mit mondanak az atyák:

Szép és áldott az az egyszerűség, melyet némelyek természetüknél fogva birtokolnak, de nem annyira, mint az, amely a nagy igyekezet által jött létre a ravaszság átformálásából. Az első óv a nagy alakoskodástól és sok szenvedélytől, a második pedig a legmagasabb alázat és szelídség okozója lesz. Azért az elsőnek a jutalma nem nagy, míg a másodiké a legdicsőbb. Az előbbieké lesz a föld, az utóbbiaké a mennyek országa. (Létra 24. fejezet)

De ne gondoljuk azt, hogy egyes lelkek kiváltságos helyzetben vannak; hogy jobb a gyengéknek, mert ha győznek, nagyobb a jutalmuk, vagy jobb az erőseknek, mert kevesebbet kell harcolniuk. Isten nem részrehajló, alapos próbának vannak alávetve, és a gyengék is el kell hogy érjék a teljes szeretet állapotát. Minden lélek el kell hogy veszítsen mindent, amije van, hogy Istent elnyerje. Így volt ez Lisieux-i Szent Terézzel, és így van a többi szentekkel és minden gyenge lélekkel is.”

„Neilosz abba mondta: „Mindaz, amit bosszúból teszel testvéred ellen, aki igazságtalanságot követett el veled szemben, az imádság idején akadály lesz a szívedben.