“A fiatalok ritkán járnak templomba”

A fiatalok ritkán járnak templomba, többnyire nem törődnek a saját lelki nevelésükkel, szinte szükségtelennek tartják, s átadják magukat a földi hívságoknak. Ez a gőg, a lelki éretlenség gyümölcse. Úgy gondolják, hogy a templomba járás az egyszerű nép, az asszonyok dolga, s eközben megfeledkeznek arról, hogy a templomban az angyalok félelemmel szolgálnak együtt az emberekkel, akik számára ez felér a legnagyobb boldogsággal.”

A liturgia személyekben, különböző tárgyakban, szavakban és cselekményekben ábrázolja szemléletesen az Úr Jézus Krisztus születését, életét, tanítását, parancsolatait, csodáit s jövendőléseit, szenvedéseit, keresztre feszítését, halálát, feltámadását és mennybemenetelét. A liturgia idején ő maga láthatatlanul jelen van, cselekszik, s mindent elvégez a papon és a diakónuson keresztül, akik csupán eszközei.”

Az isteni liturgia csakugyan mennyei szolgálat a földön, amikor Isten különösen, egészen közel, a legszorosabb módon van jelen és együtt az emberekkel, miközben ő maga láthatatlanul végzi a szent papi szertartást: ő a felajánló és a felajánlott. A földön semmi sem szentebb, magasztosabb, fenségesebb, ünnepélyesebb és éltetőbb, mint a liturgia!”

Kronstadti Szent János (1829 – 1908) : Életem Krisztusban, 109-110.oldal